Mali İşler

  • Aidatların banka yolu esas olmak kaydıyla toplanması,
  • Eski yönetimin kasalarında devralınacak yeterli tutar olmaması durumunda en az bir aidat tutarında demirbaş toplanması şarttır. (Merkezi sistemlerde kışlık yakıtlar göz önüne alınarak bu tutar daha yüksek olacaktır.)
  • Harcamaların tasarruf esaslı ve özen yükümlülüğüne uygun olarak gerçekleştirilmesi
  • Harcamaların belgeli olarak yapılması,
  • Denetim kuruluna, 3 ayda bir mutlak ve talep ettikleri her zaman şeffaf ve belgeli bilgilendirme,
  • Denetim kurulu kanun gereği yönetimi 3 aylık hesapları denetlemesi ve raporlaması şarttır.

Hızlı iletisim
  • 0222 221 75 51
  • 0546 532 50 46
  • info@viayonetim.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim