İdari İşler

  • Genel Kurul toplantılarının organize edilmesi,
  • Kararların tebliği,
  • Alınan kararlarda yekili kılınan ihale kurulu ve/veya denetim kuruluna raporlama yapılması.
  • Yapılacak büyük çaplı harcamalarda tekliflerin değerlendirilmesi ve bütçenin onaylanması için en az iki kişilik bir ihale kurulu seçilmesi şarttır.

Hızlı iletisim
  • 0222 221 75 51
  • 0546 532 50 46
  • info@viayonetim.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim