Hukuki İşlemler

  • Apartman/ Site vekili olarak bir avukatla anlaşma yapılması,
  • İki ay üst üste gecikme olması durumunda borçluların bir kez ihtar edilerek - yazılı ve geçerli bir mazeret bildirmedikleri müddetçe - ihtarda verilecek süre sonunda borcun icra takibine konması,
  • Binanın diğer hukuki işlem ve davalarının takibi ve diğer hukuki kurumlarla iletişiminin sağlanması,

Hızlı iletisim
  • 0222 221 75 51
  • 0546 532 50 46
  • info@viayonetim.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim